DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU KOMPLEKSS AR KOMERCPLATĪBĀM HANZAS IELĀ 3B

Dzīvojamo ēku komplekss ar komerplatībām pirmajā stāvā un pazemes autostāvvietu.

Komanda: J. Mitenbergs, K. Galenieks, I. Lapiņš

Adrese: Rīga, Hanzas iela 3B

Statuss: Konkursa darbs | iegūta 1. vieta | saskaņots MBP, tiek izstrādāts būvprojekts

Virszemes stāvu platība: 18500 m2

Pagrabstāva platība: 4879 m2

Kopējā stāvu platība: 23379 m2

Zemesgabala platība: 5795 m2

Apbūves laukums: 3235 m2

Gads: 2021 - 2022

Apbūves risinājumi

Apbūves priekšlikums izstrādāts, veidojot jauno gruntsgabala apbūvi kā perimetrālās apbūves ēku ar galveno fasādi pret Hanzas ielu uz tās obligātās būvlaides. Lai sadalītu Rīgas centram neraksturīgi garā gruntsgabala jaunprojektējamās ēkas ielas frontes būvapjomu, to ir paredzēts vizuāli un apjomiski sadalīt četrās daļās ar attiecīgo apjomu nelielu izvirzīšanu vai iedziļināšanu no Hanzas ielas apbūves līnijas. Šādā veidā ēkas atsevišķo četru daļu būvapjomi un apbūves mērogs tiek pietuvināts Rīgas centra apbūves mērogam un ļauj harmoniski iekļauties esošajā apbūvē. Aiz galvenā ēkas būvapjoma gar Hanzas ielu tiek plānoti četri perpendikulāri ēkas būvapjomi, kas loģiski turpina galvenajā fasādē iezīmēto ēkas kopējā būvapjoma sadalījumu četrās daļās. Katrai no šīm četrām ēkas daļām tiek veidots savs vertikālo komunikāciju kodols ar kāpņu telpu un lifta šahtu, kam pieslēdzas galvenie koplietošanas gaiteņi nokļūšanai uz visiem dzīvokļiem. Nokļūšana no Hanzas ielas gājēju ietves uz šīm četrām kāpņu telpām, kas izvietojas ēkas iekšpagalma būvapjomos, tiek nodrošināta pa divām gājēju ejām, kas savieno ietvi ar iekšpagalma zonu. Šāds četru būvapjomu kārtojums ļauj ne tikai nodrošināt insolācijas prasības visiem jaunprojektējamās ēkas dzīvokļiem, bet ļauj arī izveidot saules apspīdētus iekšējos pagalmus, kuros tiek plānots izveidot bagātīgu apzaļumojumu ar jauniem kokiem, krūmiem un dekoratīviem augiem, kā arī dod iespēju izveidojot saules apspīdētus bērnu spēļu laukumiņus, iedzīvotāju aktīvās atpūtas zonas un rekreācijas soliņu zonas.

Funkcionālā plānojuma apraksts

Ēkā tiek paredzēts skaidrs funkcionālo zonu dalījums. Dzīvokļi plānotajā ēkā tiek izvietoti sākot ar 2.stāvu, attiecīgi 1.stāva telpas atvēlot četrām komerctelpām ar ieejām no Hanzas ielas gējēju ietves, trīs biroja telpām ar ieejām tajās no ēkas pagalma. Tāpat 1.stāva zonā starp komerctelpām tiek paredzētas divas plašas gājēju ejas uz pagalmu, nodrošinot pa tām ērtu nokļūšanu uz ēkas dzīvokļu kāpņu telpām. 1.stāva zonā tiek plānots panduss iebraukšanai un izbraukšanai no pazemes autostāvvietas. Pagrabstāva autostāvvieta plānota tā, lai automašīnu iebraukšanas un izbraukšanas plūsmas nekrustotos. Pandusa izvietojuma vieta ir funkcionāli ērta pieslēgumam pie Hanzas ielas un tālāk esošā krustojuma ar Kr.Valdemāra ielu, gan arī ļauj izveidot ērtu, plūstošu, harmonisku un apstādījumiem bagātu iekšpagalma zonu.

Ēkā tiek paredzēti dažāda skaita istabu un dažādu kvadratūru dzīvokļi, kas nodrošina potenciālajiem iemītniekiem pietiekami plašu dzīvokļu izvēles klāstu. Ēkas plānojumi dzīvokļiem no 2.stāva līdz 5.stāvam ir līdzīgi, nedaudz atšķiroties 2.stāva plānojumam, jo no šī stāva tiek veidota izeja uz 2.stāvā izvietoto bērnu laukumiņu virs ēkas komerctelpu apjoma zemesgabala D galā. Daļēji atšķirīgi ir dažu dzīvokļu plānojumi 6.stāvā, kā arī 7.stāva dzīvokļu plānojumi, kuriem tiek plānotas arī āra terases. Visi dzīvokļi ir izveidoti ar tādu dzīvojamo telpu plānojumu, kas nodrošina būvnormatīvos noteiktās insolācijas prasības. Iedzīvotāju ērtībai ēkas pagrabstāvā tiek paredzēts izvietot ne tikai iedzīvotāju, komerctelpu un biroju  darbinieku automašīnas, bet arī tiek paredzētas dzīvokļu palīgtelpas lielākajai daļai dzīvokļu skaita.

Stāvu plāni

Ēkas labiekārtojums

Gruntsgabala neapbūvēto teritoriju pagalma līmenī, ka arī daļēji 2.stāva līmenī paredzēts labiekārtot, izveidojot bagātīgu apzaļumojumu. Tiek paredzēti gan plaši koku, krūmu un dekoratīvu augu stādījumi, gan dekoratīvas augu dobes ar integrētiem atpūtas soliņiem. Pagalmā plānoti divi bērnu spēļu laukumiņi dažādos augstuma līmeņos, kā arī aktīvās atpūtas zonas, tādējādi nodrošinot daudzpusīgas un plašas atpūtas iespējas gan bērniem, gan pusaudžiem, gan pieaugušajiem. Izejas no kāpņu telpām uz iekšpaglmu tiek veidotas uz divām pusēm – uz pretējās pusēs esošām iekšpagalma zonām, tā palielinot ēkas iedzīvotāju ērtību.

Built with Berta.me

©