HOUSE IN ZVEJNIEKCIEMS
Juris Mitenbergs, Kārlis Saltups, Pēteris Spuriņš
2013 – 2015