J. Mitenbergs, U. Tučs, P. Spuriņš, G. Priede
2012